تهران - مرکزی

نشانی: خیابان پاسداران، خیابان بوستان پنجم، نبش خیابان پایدار فرد

تلفن: ۲۲۵۷۷۳۱۰ – ۰۲۱          فکس: ۲۲۷۸۰۵۷۰ – ۰۲۱

ساعات کاری: هر روز نوبت صبح 10:30 تا 13:30 و نوبت بعد از ظهر 16 تا 21