تهران - آ اس پ

نشانی: بزرگراه كردستان، برج‌های آ.اس.پ

تلفن: ۸۸۰۳۶۳۴۴ – ۰۲۱          فکس: ۸۸۶۰۸۶۵۸ – ۰۲۱

ساعات کاری: هر روز نوبت صبح 10:30 تا 13:30 و نوبت بعد از ظهر 16 تا 21