تهران - هتل هما

نشانی: میدان ونک، خیابان خدامی، لابی هتل هما

تلفن: ۸۸۸۷۷۷۸۶ – ۰۲۱          فکس: ۸۸۷۹۱۷۸۴ – ۰۲۱

ساعات کاری: هر روز نوبت صبح 10:30 تا 13:30 و نوبت بعد از ظهر 16 تا 21