شیراز

نشانی: بلوار قدوسی غربی، نبش خیابان ۱۹

تلفن: ۳۶۳۰۵۱۵۶ – ۰۷۱          فکس: ۳۶۳۰۶۵۷۵ – ۰۷۱

ساعات کاری: هر روز نوبت صبح 10 تا 13 و نوبت بعد از ظهر 16 تا 21