کرج

نشانی: عظیمیه، بلوار طالقانی شمالی، روبروی صدا و سیمای استان البرز

تلفن: ۳۲۵۱۸۰۸۳ – ۰۲۶          فکس: ۳۲۵۳۳۸۸۸ – ۰۲۶

ساعات کاری: هر روز نوبت صبح 10 تا 13 و نوبت بعد از ظهر 16 تا 21