مشهد - هما

نشانی: بلوار خیام، لابی هتل هما ۲

تلفن: ۳۷۶۵۴۰۴۱ – ۰۵۱          فکس: ۳۷۶۵۴۰۴۲ – ۰۵۱

ساعات کاری: هر روز نوبت صبح 10 تا 13 و نوبت بعد از ظهر 16 تا 21