همدان

نشانی: بلوار سعیدیه، مقابل باغ شرکت نفت

تلفن: ۳۸۲۳۱۹۷۹ – ۰۸۱          فکس: ۳۸۲۱۴۴۶۳ – ۰۸۱

ساعات کاری: هر روز نوبت صبح 10 تا 13 و نوبت بعد از ظهر 16 تا 21