قزوین

نشانی: میدان جانبازان، بلوار نخبگان، نبش خیابان وصال

تلفن: ۳۳۶۵۲۲۴۵ – ۰۲۸       فکس: ۳۳۶۵۳۷۸۳ – ۰۲۸

ساعات کاری: هر روز نوبت صبح 10 تا 13 و نوبت بعد از ظهر 16 تا 21