مجموعه برنامه‌های آرت کُرنر

در هاکوپیان معتقدیم موسیقی یکی از ارکان رشد و پویایی فرهنگ در جامعه است و برنامه آرت‌ کُرنر به هنرِ موسیقی از زاویه‌ای دیگر می‌پردازد. هاکوپیان با حمایت از برنامه آرت کرنر با دغدغه توجه به عرصه هنر موسیقی، به دنبال ایجاد فضایی برای شنیدن رویکردهای هنرمندان و ارتباط و تعامل بین جامعه، مخاطبین و هنرمندان خلاق این عرصه می‌باشد. در مجموعه برنامه‌های آرت کرنر سعی ما بر این است که دغدغه هنری متفاوتی را پیگیری کنیم که باعث پیوند بیشتر جامعه هنرمندان و علاقمندان موسیقی شود.

گفتگو با حسین شریفی – موسیقی‌دان، نوازنده و معلم موسیقی

فصل اول : موسیقی تاثیرگذار / قسمت اول 19 اسفند 1399

گفتگو با علی جعفری پویان – موسیقی‌دان، نوازنده، مدرس و مدیر هنری سال نوای موسیقی ایران

فصل اول: موسیقی تاثیرگذار / قسمت دوم / 26 اسفند 1399

گفتگو با آیدین الفت – مدیر مجموعه شهر صدای پارسیان و مدرس دانشگاه

فصل اول: موسیقی تاثیرگذار / قسمت سوم / 10 فروردین 1400

گفتگو با حسن فراهانی – موسیقی‌دان، مدرس و نوازنده ترومپت

فصل اول: موسیقی تاثیرگذار / قسمت چهارم / 17 فروردین 1400

گفتگو با امید نیک‌بین – موسیقی‌دان، صدابردار و استاد دانشگاه

فصل اول: موسیقی تاثیرگذار / قسمت پنجم / 24 فروردین 1400